Τόποι της παλιάς Σμύρνης στον χάρτη της σύγχρονης Ιζμίρ

Τόποι της παλιάς Σμύρνης στον χάρτη της σύγχρονης Ιζμίρ

Υπόμνημα

  Ελληνικά & αρμενικά ιδρύματα
  Καθολικά & προτεσταντικά ιδρύματα
  Μουσουλμανικά & εβραϊκά ιδρύματα
  Λιμάνια, λουτρά, νερό
  Δρόμοι, τοποθεσίες, αρχαιότητες
  Δημόσια κτήρια
  Προξενεία, ταχυδρομεία
  Χώροι διασκεδάσεως, ξενοδοχεία
  Εταιρείες, τράπεζες, χάνια
  Εργοστάσια, τρένα, τραμ

  Εκκλησίες, χριστιανικά νεκροταφεία
  Συναγωγές, εβραϊκά νεκροταφεία
  Τζαμιά / Μουσουλμαν. νεκροταφεία
  Δρόμοι-Τοποθεσίες / Αρχαιότητες
  Δημόσια κτήρια / Πυροσβεστική
  Σχολεία / Νοσοκομεία
  Προξενεία / Ταχυδρομεία
  Ξενοδοχεία / Λέσχες
  Καφέ-Ζυθοπωλεία / Εστιατόρια
  Θέατρα / Κινηματογράφοι
  Στάδια / Λουτρά
  Εταιρείες-Τράπεζες / Χάνια
  Εργοστάσια / Τρένα-Τραμ
  Λιμάνια-Ατμοπλοϊκές εταιρείες

Οδηγίες χρήσης

Για να ξεκινήσετε, πατήστε τον μεγάλο πράσινο κύκλο με το άσπρο τρίγωνο.
Ανοίξτε μια από τις κατηγορίες στο μενού δεξιά και επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε πού βρίσκεται και να εμφανίσετε τη φωτογραφία της. Εναλλακτικά, επιλέξτε μια τοποθεσία απ' ευθείας στον χάρτη.
Με το "Filter items" (Έρευνα) μπορείτε να ψάξετε για μια τοποθεσία, και πατώντας πάνω σε ένα "μάτι" μπορείτε να κρύψετε ή να επανεμφανίσετε τις τοποθεσίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Με τα βελάκια ">" και "<" κρύβετε και επανεμφανίζετε τις κατηγορίες.
Με τα "+" και "-" αλλάζετε την κλίμακα του χάρτη, και πατώντας και σύροντας το ποντίκι μετακινείστε πάνω σ' αυτόν.

Κατηγορίες

 Filter items  Έρευνα
 Cafés-Bars-Restaurants  Καφέ-Μπαρ-Εστιατόρια
 Cemeteries  Νεκροταφεία
 Churches  Εκκλησίες
 Clubs  Λέσχες
 Companies & Banks  Εταιρείες & Τράπεζες
 Consulates  Προξενεία
 Factories  Εργοστάσια
 Hospitals  Νοσοκομεία
 Hotels  Ξενοδοχεία

 Inns (Hans) & Markets   Χάνια & Αγορές
 Mosques  Τζαμιά
 Post Offices  Ταχυδρομεία
 Pubic Buildings  Δημόσια Κτήρια
 Schools  Σχολεία
 Sports  Αθλητισμός
 Streets & Sites  Δρόμοι & Τοποθεσίες
 Synagogues  Συναγωγές
 Theatres & Cinemas  Θέατρα & Κινηματογράφοι 
 Transport  Συγκοινωνίες