Πρώτος χάρτης Σμύρνης 2009-2012

Image

Ο πρώτος χάρτης της Σμύρνης που σχεδίασα βασίστηκε κυρίως στον χάρτη «Γκιαούρ Σμύρνη» του Σ. Χρηστίδη, που δημοσιεύτηκε στα Αθηναϊκά Νέα τη δεκαετία του 1930 και βασιζόταν κι αυτός με τη σειρά του στον χάρτη του Ernest Bon του 1913. Προοριζόταν για να εμπλουτίσει τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα απομνημονεύματα του παππού μου Σταμάτη Χατζηγιάννη, και προς το παρόν συνοδεύει την αγγλική περίληψή τους.
Καθώς το μέγεθός του είναι βολικό, παραλλαγές του έχουν συμπεριληφθεί σε αρκετά βιβλία έως τώρα, ελληνικά και ξενόγλωσσα.

Γκιαούρ Σμύρνη & Bon 1913