Leon & Emine

2014 baharında, «İzmir Rıhtımı» projesi için derlediğim bilgilerin önemli bölümünün sadece tarihi kitap meraklılarının değil daha geniş bir okuyucu kitlesinin de ilgisini çekebileceği düşüncesi aklıma geldi. Buradan yola çıkarak, salt tarihsel olaylarla sınırlı kalmayacağım ve kendimi daha özgürce ifade edebileceğim bir tarihi roman yazmaya karar verdim.

İzmir’le ilgili binlerce eski tarihli gazete, ticari rehberler, haritalar, fotoğraflar, tarih kitapları ve hatıratlar üzerinde çalışmış olduğumdan, öykünün arka planını oluşturan Türk-Yunan savaşının ve çok kültürlü İzmir’in son yıllarının gerçeğe çok yakın bir resmini sunmak için yeterince donanımlıydım. Kitapta bir yandan, romanın ana temasını oluşturan Hıristiyan bir erkek ile Müslüman bir kadın arasındaki umutsuz aşk ilişkisi işlenirken diğer yandan, 1922 öncesinin İzmir’i gibi karma nüfusa sahip bir büyükşehirde ırklar arası ilişkilerin karmaşıklığı vurgulanıyor.

İzmir’in masumiyetten başlayarak yanılgılar ve hatalara ve en sonunda ceza ve yıkıma uzanan çizgisine paralel olarak gelişen bazı erotik ve hatta porno sahnelerin romana dahil edilmesi daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşma hedefine katkıda bulundu. Ben kitabın yazımında ilerledikçe kahramanlarım bir ölçüde bağımsızlaşmaya ve öyküye ilişkin kendi versiyonlarını anlatmaya başladılar. Öyle ki, sıklıkla aklımdaki plandan saparak onlarınkini yazmak zorunda kaldım. Sanki aniden canlanmış gibiydiler ve «SON» sözcüklerini yazarak onlardan ayrılmak zorunda kaldığımda içimde büyük bir hüzün hissettim.

Image