Smyrna newspapers & magazines (Greek)

AÏDIN (also Turkish in Ottoman script)

AMALTHEA

1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857

1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869

1870 - 1871 - 1872       1873       1874       1875       1876       1877

1888

1906 (30.12)      1907a       1907b       1908a       1908b

1910a       1910b       1911a       1911b       1912b       1913       1913b

1922

APOTHIKI TON OFELIMON GNOSEON

ASTIR TIS ANATOLIS

ESTIA

EFIMERIS TIS SMYRNIS

IMERISIA

1908a       1908b

THARROS

KOSMOS (newspaper)

1919b       1920a        1920b        1921        1922

MELISIGENIS

MNIMOSYNI

NEA ZOÏ

NEA SMYRNI

1876a       1876b       1877a       1877b       1877c       1878       1879

1880       1881       1882       1883       1884a       1884b       1885

1886a       1886b - 1887a       1887b - 1888       1897       1898a       1898b

PATRIS

SYNADELFOS

TERPSIS