İzmir - 1922 Seyahat Rehberi

«İzmir Seyahat Rehberi», 1922 Felaketinden önceki şekliyle eski İzmir’in haritasını çizme çabası olarak 2010 yılının sonunda başladı. Aynı yılın Kasım ayında Miniotis Ailesi kitabımla ilgili bir konuşma için gerçekleştirdiğim İzmir seyahatinde şehrin topografisine ait bilgimin yetersiz olduğunu fark etmem bu kitabın yazımı için gerekli itkiyi sağladı.

Geçmişte, büyükbabam Stamatis Hadjiyannis’in LevantineHeritage.com sitesinde yayınlanan anılarının İngilizce özetinin eki olarak İzmir’in basit bir ilk haritasını hazırlamış bulunduğumdan, İzmir’e ilişkin coğrafi bilgiden tümüyle yoksun olduğum iddia edilemezdi.

Öncelikle yıkıcı 1922 yangınının bir sonucu olarak İzmir’in kentsel dokusunun önemli bölümündeki değişiklikler nedeniyle, «Seyahat Rehberi»’nde yer alan haritanın çiziminin özel zorluklar barındırdığı ortaya çıktı. Dolayısıyla, harita ancak sekiz yıl sonra, 2018 sonunda tamamlandı. Bunu, şehrin güncel durumunun bir planı üzerine yerleştirilmiş, eski İzmir’in tarihi eserlerini gösteren bir başka haritanın,  «Smyrna - İzmir Tarihsel Haritasının» yayınlanması izledi.

Haritayı tamamladıktan sonra onu eski haliye İzmir’in turist rehberi olarak sunmayı düşündüm. Bu amaçla haritayı bölgelere ayırdım ve sonra da gerekli metinleri eklemek için Yunanca ve yabancı dillerdeki kaynaklara yöneldim. Sonunda, İzmir çevresindeki köyler ve kenar mahallelere ilişkin bilginin yanı sıra 1922 seyyahının olduğu gibi günümüz turistinin de ilgisini çekecek genel bilgilerle içeriğini zenginleştirdim.

Image